پاورپوینت درس پانزدهم تاریخ (1) ایران و جهان باستان

پاورپوینت درس پانزدهم تاریخ (1) ایران و جهان باستان

پاورپوینت درس پانزدهم تاریخ (1) ایران و جهان باستان

 

خط، زبان، علم و آموزش، ستون های استوار تمدن محسوب می شوند؛ و نقش مهمی در انتقال میراث فرهنگی و تمدنی یک جامعه به نسل های بعدی و ملت های دیگر دارند. در این درس، شما با بررسی وضعیت زبان، ادبیات و شیوه های تعلیم و تربیت در ایران باستان، تأثیر هریک از این عناصر فرهنگی را بر شکوفایی تمدنی و تداوم تاریخی در آن دوره ارزیابی می کنید.

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 32 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.


خرید آنلاین