پاورپوینت درس چهارم فارسی هشتم

پاورپوینت درس چهارم فارسی هشتم

پاورپوینت درس چهارم فارسی هشتم

 

 

آشنایی با نمونه ای از نثر تعلیمی : « سفر شکفتن» 

و مفهوم « جوانی را قدر دانستن و کسب مهارت زندگی»

آشنایی با نمونه ای از نثر امروزی

 انتقال پیام :جوانی و تلاش در جهت کسب فصیلت های زندگی

آشنایی با مهارت های زندگی

آشنایی با برخی اجزای جمله

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 19 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.


خرید آنلاین